Signalfel och Stoppkörning

Titta utmed en järnväg när du t ex åker tåg eller kör över en järnvägskorsning, så ser du olika signalljus med mera. Detta är signaler. När dessa inte visar vad de ska visa, så är det ett slags signalfel.

Anledningen till detta är sällan fel i signalstolpen, men det händer att glödlampor i stoplarna går sönder. När en glödlampa i stolpen går sönder så ska signalen gå till ett säkrare tillstånd och slå om till rött så att tågen stoppas. Om den röda glödlampan går sönder så kallas det för svart signal, och det betyder också att tåget ska stanna. Lokföraren kan få tillstånd från trafikledningen för att rulla förbi en svart eller röd signal om trafikledningen bedömer att det kan göras utan risker. Stoppkörning. Men med restriktioner som låg hastighet. Detta skapar förseningar i trafiken. 

Vid ett signalfel visar signalen rött (stopp) eftersom det är fel i anläggningen bortom signalen. Det kan till exempel bero på en trasig växel, ett urspårat tåg, ett ställverk som gått sönder efter ett blixtnedslag eller ett fel i spårledningssystemet som håller reda på tågens position.

Hur kan det bli fel i tekniken som håller reda på var tågen finns?

För att hålla reda på var tågen befinner sig så ligger det en elektrisk potential mellan höger och vänster räl. Den ena rälen är jordad och har potentialen 0 volt, medan den andra rälen har en potential på cirka 5 volt.

När ett tåg passerar så kortsluter hjulaxeln spänningen och potentialskillnaden mellan rälerna försvinner. På så vis vet man att ett tåg befinner sig på en viss sträcka, en så kallad spårledningssträcka. Hela järnvägsnätet är indelat i sådana spårledningssträckor på upp till 2,5 km. För att skilja sträckorna åt så håller den spänningssatta rälen antingen plus 5 volt eller minus 5 volt. För att separera sträckorna ligger en isolering mellan sträckorna. Problemet är att när rälen är sliten så kan isoleringen kortslutas.

Ett sådant spårledningsfel ger också ett signalfel.