Skolskjuts Buss

Att åka skolskjuts med buss sker i två former. Antingen med ett skolkort i den allmänna kollektivtrafiken eller med ett trafikföretag som kör skolskjuts på uppdrag av Hallandstrafiken, som är stängd för allmänheten. När Hallandstrafiken får in ett beslut om skolskjuts prövas eleven för mest lämpliga färdmedel. Om eleven beviljas busskort delas detta ut av hemkommunen antingen centralt eller på skolan och eleven kan börja åka skolskjuts i den allmänna kollektivtrafiken. Om eleven däremot skall åka med skolskjuts som är stängd för allmänheten kommer ett besked antingen från Hallandstrafiken eller från skolan när planeringen för eleven är klar.

Här är en film om säkerheten på bussen: https://vimeo.com/161834171

Frågor och svar

Fråga: Många reagerar på att skolbussarna på eftermiddagen ser nästan tomma ut, hur kan det verkligen vara både kostnadseffektivt och miljövänligt?

Svar: Hallandstrafiken har upphandlat ett antal fordon som ska täcka behovet av skjutsberättigade elever både på morgon och på eftermiddag. Eftersom de flesta elever börjar samtidigt på morgonen behöver fordonens storlek vara i dimension så att alla elever får plats. På eftermiddagarna slutar eleverna ofta på olika tider och många är på fritids vilket kan göra att bussen ser tom ut.