Skolskjuts Personbil (Taxi)

Hallandstrafiken har ansvaret att planera skolskjutsresorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte kommun.
För skolskjutsar med personbil i Kungsbacka kommun se särskilt avsnitt.

Detta innebär att efter kommunen beviljat eleven att åka är det Hallandstrafiken som har ansvaret för att planera in resorna efter det regelverk som kommunen sätter. Resorna kommer utföras i samma system som hanterar färdtjänst och sjukresor. Det är endast taxibolag på orten som utför transporterna om det inte är äldre elever i grundskolan, då kan andra taxibolag bli aktuella.

På serviceresor.hallandstrafiken.se/login har ni möjlighet att se och avboka era resor. När ni registrerat er kommer ett brev skickas hem till elevens folkbokföringsadress med användarnamn och lösenord. OBS! För att kunna se resorna måste registreringen ske på elevens personnummer.

Om ni inte har möjlighet att registrera er på webbplatsen kan ni ringa 0771 750 800, öppet vardagar mellan 06.00 - 20.00 och söndagar mellan 12.00 - 20.00. Där kan ni beställa, avbeställa och kontrollera era resor. Vid detta samtal skall ni ange personnumret för eleven.