Din sökning gav inga träffar, försök med ett annat sökord.

Skolskjuts

Det är respektive kommun som beslutar vem som har rätt till skolskjuts. Det är dit du skall vända dig om du önskar få din rätt till skolskjuts prövad alternativt har synpunkter på det beslut som du fått. Varje kommun har egna regelverk som styr hur skolskjutsen får utföras t.ex. restid, väntetid, avstånd till hållplats och för att få skolskjuts m.m.  

Din kommuns skolskjutsregler och kontaktuppgifter hittar du på respektive hemsida.

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Detta är en följd av den skolplikt varje elev har och primärt är det elever i grundskolan och grundsärskolan som har rätt till skolskjuts.

Hallandstrafiken har på uppdrag av Hallands kommuner att hantera utförandet av skolskjutsen och att det finns resurser i form av bussar och personbilar (taxi). Detta uppdrag har sin grund i att finna samverkan för att ta tillvara samhällets resurser på bästa sätt. 

 

Information om Skolskjuts och skolkort