Din sökning gav inga träffar, försök med ett annat sökord.

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Detta är en följd utav den skolplikt varje elev har och primärt är det elever i grundskolan och grundsärskolan som har rätt till skolskjuts.

Det är respektive kommun som är myndighetsutövare som beslutar vem som har rätt till skolskjuts. Det är dit du skall vända dig om du önskar få din rätt till skolskjuts prövad alternativt har synpunkter på det beslut som du fått. Varje kommun har även egna regelverk som styr hur skolskjutsen får utföras t.ex. restid, väntetid, avstånd till hållplats och för att få skolskjuts m.m.  

Din kommuns skolskjutsregler och kontaktuppgifter hittar du på respektive hemsida.

 

Hallandstrafiken har på uppdrag från Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner att hantera utförandet av skolskjutsen och att det finns resurser i form utav bussar och personbilar (taxi) för denna. Detta uppdrag har sin grund i att finna samverkan för att ta tillvara samhällets resurser på bästa sätt. Målet med denna samverkan är att skapa en större tillgänglighet till kollektivtrafik samtidigt som behovet av en trygg, säker och kostnadseffektiv skolskjuts uppnås.

 

Information om Skolskjuts och skolkort