En solkurva är en utknäckning (krökning) av järnvägsräls på grund av utvidgning vid värme. 
Solkurvor uppstår vid:

  • Dålig packning av ballasten (makadamen), för lite ballast eller när lera trängt upp genom ballasten.
  • Dålig befästning av rälsen. Låg klämkraft.
  • Dålig normalisering, det vill säga kompensation för längdutvidgning när rälsen svetsas.

Av säkerhetsskäl stängs den drabbade sträckan av för trafik tills dess rälsen återgått till normalt.