Din sökning gav inga träffar, försök med ett annat sökord.

Regeringen har beslutat om ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år under tre år med start sommaren 2018 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Erbjudandet riktar sig till alla skolungdomar i länens kommuner och som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan gäller erbjudandet även de elever som lämnar årskurs 10.

På uppdrag av Region Halland, som ansöker om bidraget för samtliga kommuner i länet, har Hallandstrafiken tagit fram ett erbjudande till eleverna. Erbjudandet omfattar samtliga elever enligt ovan. Korten skickas ut under vecka 23.

De skolelever som inte har fått Sommarlovskortet eller anser sig berättigad av erbjudandet registrerar sitt ärende på länken https://www.hallandstrafiken.se/sommarlovskortet_blankett.

Sommarlovskortet

Samtliga elever i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varbergs kommuner som omfattas av erbjudandet kommer under perioden 15 juni – 15 augusti kunna resa fritt i all linjelagd trafik inom länet (gäller även den linjelagda anropsstyrda trafiken). Tiden för erbjudandet gäller inom samtliga län inom sydsamverkan undantaget Västtrafik.

För ändamålet har Hallandstrafiken tagit fram ett speciellt resekort – Sommarlovskortet – som eleven använder för visering ombord. Sommarlovskortet är personligt och skall bara användas av kortinnehavaren vars namn och födelsedata ska vara ifyllt på kortets baksida. I de fall det finns tveksamheter om kortinnehavarens ålder ska rätten att resa med Sommarlovskortet kunna styrkas med giltig fotolegitimation.

Borttappade kort
För Sommarlovskorten gäller vår tappa bort-garanti som ges i det fall kortet är registrerat på Hallandstrafikens Mina sidor. Kort som inte är registrerade på Mina sidor ersätts ej. För den som är under 16 år måste kortet registreras av målsman eller annan person.

Elever med färdtjänst
Elever som är färdtjänstberättigade kommer under tiden för erbjudandet att kunna resa avgiftsfritt. Antal resor beslutas av varje enskild kommun. Hallandstrafiken kommer kontakta berörda elever. Riksfärdtjänsten omfattas inte av erbjudandet.

Elever som inte fått sitt Sommarlovskort
De skolelever som inte har fått Sommarlovskortet eller anser sig berättigad av erbjudandet registrerar sitt ärende på länken https://www.hallandstrafiken.se/sommarlovskortet_blankett.

Resor över länsgräns Skåne
Har du ett Sommarlovskort från Hallandstrafiken kan du resa över länsgräns till Skåne om du samtidigt köper Skånetrafikens Sommarbiljett. Samma gäller om du har ett Sommarlovskort från Skånetrafiken och köper Hallandstrafiken Sommarkort.