Spårbeläggning / Spårledningsfel

Det kan även till exempel vara ett kabelbrott någonstans utmed spåret eller hamna föremål på spåret. Det kan också vara problem med kontaktledningen som hänger ovanför spåren och förser tåget med ström.

Järnvägen är indelad i olika sektioner eller block. Längs med hela banan löper en elektrisk krets, spårledningen. Om ett tåg ex. ska ankomma Halmstad norrut men har rött söder om Halmstad, beror det på att spårledningen framför är belagd/spåret är upptaget.

När inget tåg befinner sig just i den spårlängden är kretsen hel och berörda signaler kan visa grönt. När ett tåg befinner sig där bryts kretsen och signalerna slår om till rött (enkelt förklarat). 

Om spåret inte är upptaget på sektionen/stationen framför men systemet ändå indikerar att spårledningen är belagd, har Spårbeläggning, eller ett spårledningsfel uppstått. Tågen måste då köra med nedsatt hastighet.

Läs mer om Signalfel »