Visa bussföraren ett stopptecken i god tid i förväg. Vinka tills busschauffören sätter på blinkers. Ett tydligt stopptecken är speciellt viktigt när det är halt eller mörkt – då lönar det sig dessutom att ha en reflex.
 
Om det finns ljusreklam på hållplatsen, är det bäst att stå och vinka framför ljusreklamen. Chauffören ser dig bäst där.

Har bussen lämnat hållplatsen kan den oftast inte stanna för dig av trafiksäkerhetsskäl. Är busshållplatsen på en bussplan, som exempelvis Regionbussterminalen i Halmstad har bussen lämnat hållplatsen när den börjat backa. Detta för att inga missförstånd eller gråzoner skall uppstå.