Tåg kan bli strömlöst av olika anledningar.

Bland annat kontaktledningsfel eller tekniskt fel som medför strömlöshet.