Som student reser du 25 procent billigare med periodkort (30-dagar). Rabatten gäller för dig som har Mecenat- eller Studentkortet med studentresesymbolen i mobilen. 

Studentrabatt

Res och plugga med studentrabatt!

Som student reser du 25 procent billigare med periodkortet (30-dagar). Perfekt för dig som pluggar på ett ställe, men bor på ett annat. 

Studentrabatten ges för resor inom Halland samt för resor över länsgräns till Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne samt med Öresundståg till Västra Götaland.

 

Är jag berättigad till studentrabatt?

Du är berättigad till studentrabatt på periodkort om du:

  • läser på en studiemedelsberättigande utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning med en studietakt på minst 50 procent över minst 10 sammanhängande veckor under en termin (20 veckor räknas som en termin).
     
  • har Mecenat- eller Studentkortet med studentresesymbolen i mobilen.

 

​Övriga utbildningar som är studiestödsberättigade får inte tillgång till studentresesymbolen. Exempel på sådana utbildningar kan vara uppdragsutbildning, grundskola och gymnasium.

 

Studentresesymbolen

Från och med höstterminen 2016 finns en ny gemensam symbol för studentreserabatter, den så kallade studentresesymbolen, för Mecenat- och Studentkortet. Symbolen är framtagen av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med länstrafikbolagen i södra Sverige och kortutgivarna för Mecenat- och Studentkortet. Det är denna symbol som nu berättigar till studentrabatt hos oss. 

Visering/kontroll ombord

När du reser med studentrabatt ska du vid visering/kontroll kunna visa upp:

  • Mecenatkort eller Studentkortet med studentresesymbolen i mobilen

    Har du frågor rörande studentlegitimationerna, gå in på mecenat.se eller studentkortet.se.

  • Giltig legitimation med foto 

Kan du inte visa upp ovan handlingar vid visering/kontroll ombord riskerar du att få betala en kontrollavgift på för närvarande 1 000 kr. 
 


 

Köp periodkort med studentrabatt

Periodkortet kan du köpa hos alla våra kundservicebutiker och återförsäljare samt via köpfunktionen på Mina sidor. Vid köp behöver ingen legitimering uppvisas, utan det görs enbart vid visering eller kontroll i samband med resa.