{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"studentrabatt"}

Som student reser du 25 procent billigare med periodkort (30-dagar). Rabatten gäller för dig som har Mecenat- eller Studentkortet med den nya studentresesymbolen. 

Studentrabatt

Res och plugga med studentrabatt!

Som student reser du 25 procent billigare med periodkortet (30-dagar). Perfekt för dig som pluggar på ett ställe, men bor på ett annat. 

Studentrabatten ges för resor inom Halland samt för resor över länsgräns till Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne samt Öresundståg till Västra Götaland. 

Ny studentresesymbol från höstterminen 2016

Från och med höstterminen 2016 finns en ny gemensam symbol för studentreserabatter, den så kallade studentresesymbolen, som kommer börja användas på Mecenat- och Studentkortet. Symbolen är framtagen av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med länstrafikbolagen i södra Sverige och kortutgivarna för Mecenat- och Studentkortet. Det är denna symbol som nu berättigar till studentrabatt hos oss. 

Är jag berättigad till studentrabatt?

Du är berättigad till studentrabatt på periodkort om du:

  • har Mecenat- eller Studentkortet med studentresesymbolen, antingen som app i din mobil eller som fysiskt plastkort. (Har du Mecenat- eller Studentkortet som du fick under vårterminen 2016 med Skånetrafikens logotyp, så gäller detta kort tills giltighetstiden går ut). 

Studentkort med studentresesymbolen

​Du får studentresesymbolen på Mecenat- eller Studentkortet när:

  • du läser på en studiemedelsberättigande utbildning på universitet, högskola eller annan vuxenutbildning...
  • med en studietakt på minst 50 procent över minst 10 sammanhängande veckor under en termin (20 veckor räknas som en termin).

 

​Övriga utbildningar som är studiestödsberättigade får inte tillgång till studentresesymbolen. Exempel på sådana utbildningar kan vara uppdragsutbildning, grundskola och gymnasium.

Har du frågor rörande studentkorten, om du uppfyller kraven eller varför inte du har fått din studentlegitimation, gå in på mecenat.se eller studentkortet.se

Visering/kontroll ombord

När du reser med studentrabatt ska du vid visering/kontroll kunna visa upp:

  • Mecenatkort eller Studentkortet med studentresesymbolen, antingen som app i din mobil eller som fysiskt plastkort.
  • Giltigt ID med foto.

Kan du inte visa upp ovan handlingar vid visering/kontroll ombord riskerar du att få betala en kontrollavgift på för närvarande 1 000 kr. 

Om du saknar studentlegitimation vid terminstart kan du visa ditt antagningsbesked, studiemedelsbeslut eller registreringsintyg istället för studentlegitimation. Detta gäller under höstterminen fram till och med 15 september och under vårterminen från januari till och med 15 februari. Utöver dessa perioder gäller bara giltig studentlegitimation. 

Köp periodkort med studentrabatt

Periodkortet kan du köpa hos alla våra kundservicebutiker och återförsäljare samt via köpfunktionen på Mina sidor. Vid köp behöver ingen legitimering uppvisas, utan det görs enbart vid visering eller kontroll i samband med resa.