Kundtidningen Hallandstrafiken ges ut två gånger per år och tar upp aktuella frågor från verksamheten. Tidningen distribueras till samtliga hushåll i Halland. 

 

Tidningen Hallandstrafiken

Tidningen Hallandstrafiken kommer ut 2 gånger per år och tar upp aktuella frågor i verksamheten. Tidningen distribueras till alla hushåll i Hallands län. Klicka på numret för att bläddra i det.

Tidningen "Bästa livsplatsen"

Regionens invånartidning