Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Hallandstrafikens magasin

Tar upp aktuella frågor om vår verksamhet

Vårt magasin kommer ut två gånger per år och har getts ut sedan 2007. I det kan du läsa om aktuella frågor som rör vår verksamhet. Magasinet trycks upp i 131 000 exemplar och går ut till alla hushåll i Halland (med undantag för Kungsbacka).

Vill du läsa vårt magasin online? Enkelt! Klicka bara på det nummer du vill läsa i här nedanför.
Trevlig läsning!