Vi förklarar hur du läser region och stadstabellerna

Landsbygdstabeller

Var uppmärksam så att bussen verkligen trafikerar din hållplats just den dagen då du ska åka. Ibland går en tur exempelvis endast fredagar (F) eller måndag till torsdag (M-To). Kolla därför extra noga den veckodag du ska åka.

Teckenförklaring:

 X =    Stannar för på- och avstigande.

 I =    Stannar ej, eller går annan väg.

T = Turen körs skoldagar

 

Stadstabeller

  1. Linjesträckning
  2. Hållplats som avgångstiderna avser
  3. Ungefärliga restider mellan hållplatserna.
  4. De hållplatser som linjen trafikerar
  5. Timangivelse
  6. Avgångstid, minuter efter angiven hel timma.
  7. Fotnot
  8. Förklaring av fotnoter