Så här läser du tidtabellsanslagen på våra hållplatser

 

Stadstrafik, i huvudsak i Halmstad:

 1. I den färgade rutan står aktuell linje
 2. Hitta timmen i de gråmarkerade fälten under aktuell veckodag (rosa markering nedan).
 3. Följ timmens rad åt höger för att se avgångstider. t.ex. i exemplet här under, 10:05, 10:35, 12:05 (grön markering nedan).
 4. I listan till höger om avgångstiderna ser du vilka hållplatser bussen passerat samt vilka som kommer på linjen efter den du står vid (blå markering nedan). 
 5. Notera att de allra flesta hållplatser har Beräknade cirkatider (se gul markering), vilket innebär att bussens faktiska ankomsttid kan variera.

Regionbusstrafik och stadstrafik Varberg och Falkenberg:

 1. Aktuell hållplats är markerad på anslaget med ljusgrön platta (rosa markering nedan).
 2. Avgångstiderna listas under den aktuella hållplatsen (grön markering nedan).
 3. Eventuella förändringar noteras till vänster. Eller vid turen. (Blå markeringar nedan)
 4. Notera att de allra flesta hållplatser har Beräknade cirkatider, vilket innebär att bussens faktiska ankomsttid kan variera.


   
   
 5. När bussarna går regelbundet sammanfattas tiderna med en grå inringning och texten "o.s.v. var 60:e minut fram till" Se bild nedan: