Tillgänglighet på Hallandstrafikens bussar och tåg

Hallandstrafikens mål är att alla ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. 

Vi arbetar därför kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår trafik och våra fordon. Detta för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, även för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

I de större städerna har en stor del av våra hållplatser byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar, vilket också gynnar alla våra resenärer. Vi arbetar också tillsammans med kommuner och andra väghållare med att öka tillgängligheten till och från hållplatser och resecentra. Ska det vara attraktivt att åka kollektivt måste hela resan fungera.

Förarens ansvar
Föraren har ett ansvar för att se till att du som har funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthanteringen om du har svårt att klara det på egen hand.

Information under resans gång
Alla våra bussar är utrustade med en digital skärm som visar på nästa hållplats. Bussarna är också utrustade med hållplatsutrop som ropar ut nästa hållplats. Om dessa inte fungerar är det förarens ansvar att se till att du kommer av vid rätt hållplats.

Du kan även ladda ner vår app. I den kan du bland annat få information om din resa, följa bussen i realtid via kartfunktionen, samt köpa din biljett. Sök efter ”Nya Hallandstrafiken” i din app-butik. 

På- och avstigning
För att underlätta på- och avstigning för dig och alla andra har våra fordon i stadsbusstrafiken plant lågt golv utan trappsteg. I regionbusstrafiken finns också så kallade lågentrébussar som är lätta att stiga på. Många av våra fordon har även rullstolsramp eller lift som gör det möjligt för dig i rullstol att komma ombord. Undantag finns och dessa betecknas då med ett ”N” under anmärkningar i tidtabellen.

Ledar-, service och signalhund
Du som har hund som hjälpmedel kan vid behov sitta var som helst eller boka platsbiljett och behöver inte använda avsedd husdjursplats. Du kan även köpa 1-klassbiljett eller boka plats i 1-klasskupén. Ledarhund, service- och signalhund reser alltid kostnadsfritt.

Allergi/överkänslighet

I våra bussar hänvisas du med allergi eller överkänslighet mot pälsdjur till främre delen av bussen. 

På Öresundståg och Västtågen finns speciella vagnar för sällskapsdjur. Har du allergi eller överkänslighet mot pälsdjur, finns resterande vagnar där inte sällskapsdjur får vistas. Även på Krösatågen finns vissa vagnar där inte sällskapsdjur får vistas.