Våra trafikdygn börjar och slutar klockan 04.00.

Detta betyder, till exempel, att trafik natten mellan fredag och lördag räknas som fredagstrafik. Vid skiften mellan sommar- och normaltid ändrar vi klockan vid trafikdygnets slut.