Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Ukrainska flyktingar kan resa med ukrainskt pass eller ID-kort till och med 31 oktober 2022

To translate this information please click on the “globe” at the top of the website.

Alla flyktingar med pass/id-handlingar från Ukraina får resa med oss utan biljett till och med 31 oktober 2022.

Kriget i Ukraina har medfört att EU för första gången någonsin utlöst sitt massflyktsdirektiv. Hallandstrafiken, har som många andra kollektivtrafikbolag, valt att stödja andra svenska myndigheter i den komplexa situation som nu uppstått. Därför har vi valt att ge flyktingar från Ukraina möjlighet att resa med oss utan att behöva lösa färdbevis. Detta gäller till och med 31 oktober 2022.  Från och med 1 november ska flyktingar från Ukraina som behöver resa kontakta Migrationsverket eller lösa biljett. 

Följande gäller till och med 31 oktober:

  • För att resa gratis måste du kunna visa upp ukrainskt pass eller ID-handling.
  • Har du inte ukrainskt pass eller ID-handling måste du köpa en biljett. Det räcker alltså inte att visa upp en kopia av passet, ett skriftligt intyg eller liknande.
  • Kan du inte betala – prata med Migrationsverket eller kommunen.