Detta periodkort gäller i samtlig trafik (undantaget Öresundståg och Pågatåg) inom valda zoner i Halland. 

Period- och Årskort för ungdom

Perioden måste vara aktiverad innan 20-årsdagen men gäller för resor efter 20-årsdagen. Period ungdom gäller för obegränsat resande i 30 dagar inom valda zoner eller med giltighet i 365 dagar. Kortet är giltigt på bussarna, Krösatågen och Västtågen i Halland. 

 

Period Ungdom 
Gäller i 30 dagar för dig som inte fyllt 20 år. 
 

Årskortet  Ungdom
Gäller under ett år (365 dagar).

Du som inte fyllt 20 år kan köpa årskortet med rabatt, priser enligt nedan:


Zon

Period
Ungdom

Årskortet
Ungdom
1 355 3160
2 415 3670
3 470 4180
4 525 4180
5 525 4180
Län 525 4180

Priser i kronor. Priser gäller från 2017-12-10.

Zoner »

Vid resa helt inom Falkenbergs, Halmstads eller Varbergs kommun betalar du bara för en zon, vilket beror på att respektive kommun subventionerar periodkort med giltighet helt inom kommunen. Alla kommuner har möjlighet att välja liknande lösningar, det är med andra ord upp till varje kommun hur man väljer att göra här.