{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"ungdom"}

Detta periodkort gäller i samtlig trafik (undantaget Öresundståg och Pågatåg) inom valda zoner i Halland. 

Period- och Årskort för ungdom

Perioden måste vara aktiverad innan 20-årsdagen men gäller för resor efter 20-årsdagen. Period ungdom gäller för obegränsat resande i 30 dagar inom valda zoner eller med giltighet i 365 dagar. Kortet är giltigt på bussarna, Krösatågen och Västtågen i Halland. 

 

Period Ungdom 
Gäller i 30 dagar för dig som inte fyllt 20 år. 
 

Årskortet  Ungdom
Gäller under ett år (365 dagar).

Du som inte fyllt 20 år kan köpa årskortet med rabatt, priser enligt nedan:


Zon

Period
Ungdom

Årskortet
Ungdom
1 350 3135
2 410 3645
3 465 4155
4 520 4155
5 520 4155
Län 520 4155

Priser i kronor. Priser gäller från 2016-12-11.

Zoner »

Vid resa helt inom Falkenbergs eller Halmstads kommun betalar du bara för en zon, vilket beror på att respektive kommun subventionerar periodkort med giltighet helt inom kommunen. Alla kommuner har möjlighet att välja liknande lösningar, det är med andra ord upp till varje kommun hur man väljer att göra här.