Trafik 2020

Kommande upphandling av allmän kollektivtrafik och skoltrafik med buss i Halland exklusive Kungsbacka.

Upphandlingen är nu (april 2018) påbörjad och anbudsansökan är möjlig att lämna. Denna upphandling annonseras elektroniskt via Visma Commerce webbaserade upphandlingsverktyg Tendsign, med adress: http://www.tendsign.com/ (”Tendsign”). För mer information om Tendsign och support, se http://www.tendsign.com/lamnaanbud/

Samråd inför upphandling hölls den 5 september i Halmstad. Presentationen från träffen finns här.

Tidplan för upphandlingen >> (PDF)

För mer information om Region Halland och styrdokument för den allmänna trafiken finns på:

www.hallandstrafiken.se
www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/infrastruktur/
www.regionfakta.com/Hallands-lan/