Växelfel är när spåren inte kan växla så att du kommer in på ett annat spår, tågens version av korsningar.

Växelfel på vintern

Vanligast är att isklumpar faller ner i växeln när ett tåg kör förbi. När växeln sedan ska läggas om så ligger isen i vägen och den fastnar. När växeln inte sluter helt så går det inte att få grönt i signalen framför den. Om ett tåg ändå kör över så riskerar tåget att spåra ur. Nästa tåg som kommer måste få tillstånd att passera, föraren måste kanske ut och hacka bort isen, det bildas kö och förseningarna är ett faktum.

Det är ofta ett ganska omfattande och pilligt jobb och måste alltid göras för hand med spätt och växelkvast. För sålänge en växel inte är i kontroll, är den därmed obrukbar och därmed stoppande och därmed ett hinder som i sin tur orsakar förseningar och tågköer som i storstadsområdena ofta blir bestående och omfattande. Normalt finns det växelvärme till växlarnas känsliga delar, växelvärmen har tokhög effekt och smälter stora mängder snö och is och håller den normalt isfri. Men när tåg passerar lossnar ofta rejälta isklumpar, ibland på flera hundra kilo i växlarna. Då finns ingen växelvärme i världen som kan smälta detta utan detta måste plockas bort för hand.

 

Andra typer av växelfel 

Andra växelfel är tex havererat motordrev. Det är alltså den mekanik och motor som styr växelns rörelser. Då måste den repareras vilket ofta tar lång tid tyvärr. En växel är den känsligaste delen på järnvägen och oftast den som krånglar mest.

I och med att signalen före visar stopp vid växelfel kan det även annonseras ut som signalfel.