Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Allmänna villkor för gamla sortimentet

Villkor i gamla sortimentet

Resevillkoren på denna sida gäller från 2019-07-01. Villkoren gäller för dig som reser med det gamla resekortet.  

Från och med den 17 augusti 2020 gäller nya regler angående återköp av våra biljetter. De nya reglerna hittar du här »

1. Resevillkorens tillämpning

2. Definitioner

3. Linjesträckning, tidtabeller, taxor

4. Färdbevis

5. Ersättning vid försening

6. Allmänna föreskrifter för resan

7. Särskild service till personer med funktionsnedsättning

8. Övriga ansvarsfrågor

9. Personuppgifter

10. Kontaktuppgifter