Detta innebär ett område på angivna vägar där bussen kan stanna för på- och avstigning.

Detta innebär ett område på angivna vägar där bussen kan stanna för på- och avstigning.

Påkalla förarens uppmärksamhet genom att vinka för påstigning och tryck på stoppknappen för avstigning. Bussen kommer då att stanna på närmaste lämpliga plats.

Idag finns det tre vinkområden - alla för linje 65 i Halmstad.

Vinkområde 1

Är beläget på Carl Kuylenstjernas väg mellan Snöstorpsvägen och Maratonvägen.

Vinkområde 2
Är beläget på Kristian IV:s väg mellan Hertig Knutsgatan och Pilefeltsgatan.

Vinkområde 3
Är beläget på Magnus Stenbocks väg mellan Erik Dahlbergsgatan och Mickedalavägen.