{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"viskadalskortet"}

Viskadalskortet

Hallandstrafiken och Västtrafik har ett gemensamt periodkort – Viskadalskortet.

Kortet gäller för obegränsat resande med bussar och Västtågen i zonerna mellan Varberg och Borås samt i Marks och Borås kommuner under 30 dagar. Resenär ska alltid medföra laddnings- eller inspektionskvitto tillsammans med kortet oavsett om det är köpt hos Hallandstrafiken eller Västtrafik.

Gäller på bussar och Västtågen på sträckan Varberg–Borås.

Pris:1160 kr. (1170 kr från januari 2017)
Pris med ungdomsrabatt: 870 kr. (880 kr från januari 2017)