Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Visselblås

Välkommen till Region Hallands visselblåsartjänst

Här kan du som medborgare anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Halland och regionens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.

Så hanteras din rapport

För att garantera din anonymitet hanteras regionens visselblåsartjänst av en extern part – WhistleB, Whistleblowing Centre. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. WhistleB sparar inte metadata kopplat till en visselblåsare, som till exempel IP-adressen, och kan inte spåra en visselblåsare.

En utredningsgrupp inom Region Halland hanterar inkomna rapporter och bestämmer hur de ska utredas vidare. Om ärendet berör direktörer, förvaltningschefer eller regionråden ska en extern utredare anlitas. Den som har gjort en anmälan kan komma att kontaktas av utredningsgruppen. Det sker då via visselblåsartjänsten för att garantera anonymiteten.

Avslutade ärenden diarieförs i Region Halland och är en allmän handling som kan sekretessbeläggas helt eller delvis.

Så lämnar du din rapport

Du rapporterar genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat in din rapport får du ett personligt ID och lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert ställe – dina uppgifter kan inte återskapas. Dina personliga inloggningsuppgifter ska du använda i den fortsatta dialogen via WhistleB. Inom 10 dagar får du svar eller eventuella följdfrågor från ”Visselblåsgruppen” genom att välja ”Följ upp” i verktyget.

Tack för ditt engagemang!