Vad söker du?

SMHI har lagt en gul vädervarning för hårda vindar, under fredagen i stora delar av Halland. Så här bedöms fredagens kollektivtrafik påverkas:

Krösatåg: Inställda tåg Halmstad-Värnamo-Halmstad mellan kl. 04-16, när Trafikverket stänger järnvägen. Buss ersätter från starthållplats på tågets avgångstid.

Västtåg: Inställda Västtåg Varberg-Borås-Varberg under hela fredagen, när Trafikverket stänger järnvägen. Buss ersätter från starthållplats på tågets avgångstid.

Öresundståg: Ingen påverkan i nuläget.

Pågatåg:  Ingen påverkan i nuläget.

Stads- och regionbussarna i Halland:  Ingen eller bara liten påverkan i nuläget. 

Uppdaterad torsdag 22 februari kl. 22:12.

Visa all trafikinfo
chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

16 november 2023 | Nyheter

Prisjustering från och med 11 december

Driftnämnd Kollektivtrafik har beslutat om en justering av biljettpriserna från och med den 11 december 2023. Beslutet är en viktig åtgärd för att säkerställa att kollektivtrafiken i Halland kan fortsätta att utvecklas och möta framtida behov och utmaningar.

Beslutet innebär en genomsnittlig prisjustering om 3 procent. Enkel- och 24-timmarsbiljettpriserna kommer att höjas i samtliga relationer, medan periodbiljettpriserna justeras både uppåt och neråt beroende på reslängd. Prisjusteringen gynnar på så vis generellt pendlaren i större utsträckning än sällanresenären.

Priset på periodbiljetter för längre resor sänks, vilket främjar storregionala resor och möjliggör studier eller arbete på platser längre bort från hemmet. Detta stödjer produktivitet och sysselsättning i regionen.

Prisjusteringen på 3 procent är i enlighet med tidigare beslut om taxejustering enligt Mål och budget 2023 beslutat av Regionfullmäktige, där en taxeförändring på upp till 3 procent medgavs.

Logotyp Region Halland