Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Skolbiljett

För dig med skolbiljett

 

Så här gäller din skolbiljett

Med skolbiljetten kan du resa alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov.

Biljetten gäller med all vår trafik - buss, tåg och anropsstyrd trafik. 

Grundskolebiljett kommun

Biljetten gäller mellan kl. 04-17 alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret inom en kommun. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov. Bor du i Kungsbacka gäller biljetten på Västtrafiks bussar om du kan visa inspektionskvitto. 

Grundskolebiljett län

Biljetten gäller mellan kl. 04-17 alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret inom Halland. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov. Vid resa till Kungsbacka behöver du ha ett inspektionskvitto.

Gymnasiebiljett

Biljetten gäller mellan kl. 04-22 alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret i hela Halland. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov. 

Du kan också resa över länsgräns till första zonen i Jönköping, Kronoberg och Skåne. Du kan behöva ha ett inspektionskvitto, beroende på var du ska resa. Så här gäller din biljett:

  • För resa till Skåne gäller biljetten till och med Båstad tätort, med tåg och buss.
  • För resa till Jönköping gäller biljetten till Gislaved med linje 432 och Krösatågen.
  • För resa till Kungsbacka krävs inspektionskvitto.
  • För resa till Kronoberg gäller biljetten till första hållplatsen efter länsgränsen.
     

Ett plastkort per elev under skoltiden

Sedan höstterminen 2020 får skolelever ett plastkort som ska behållas under hela skoltiden för resor till och från skolan. Det innebär att elever som redan har ett kort sedan tidigare inte får ett nytt kort vid starten av ett läsår. Elever ska spara sitt kort under hela skolgången.

Tidigare har det varje år skickats ut och slängts stora mängder plastkort vid start och slut på ett läsår. För att minska belastningen på miljön och för att spara på resurser är det viktigt att återanvända korten så länge som möjligt.
 

Första skoldagen

Så här använder du ditt kort

Förlorat kort

Glömt kortet hemma

Fel på biljetten/kortet

Vid flytt

Missbruk av biljetten/kortet

Inspektionskvitto

Praktikbiljett

Har du frågor?