Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Skolbiljett

För dig med skolbiljett

 

Så här gäller din skolbiljett

Med skolbiljetten kan du resa alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov.

Biljetten gäller med all vår trafik - buss, tåg och anropsstyrd trafik. 

Grundskolebiljett kommun

Biljetten gäller mellan kl. 04-17 alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret inom en kommun. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov. Bor du i Kungsbacka gäller biljetten på Västtrafiks bussar om du kan visa inspektionskvitto. 

Grundskolebiljett län

Biljetten gäller mellan kl. 04-17 alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret inom Halland. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov. Vid resa till Kungsbacka behöver du ha ett inspektionskvitto.

Gymnasiebiljett

Biljetten gäller mellan kl. 04-22 alla vardagar (skoldagar, röda dagar som infaller på vardag samt på studie- och lovdagar) under läsåret i hela Halland. Biljetten är inte giltig under jul- och sommarlov. 

Du kan också resa över länsgräns till första zonen i Jönköping, Kronoberg och Skåne samt till Västra Götaland. Du kan behöva ha ett inspektionskvitto, beroende på var du ska resa. Så här gäller din biljett:

  • För resa till Skåne gäller biljetten till och med Båstad tätort, med tåg och buss.
  • För resa till Jönköping gäller biljetten till Gislaved med linje 432 och Krösatågen.
  • För resa till Kungsbacka krävs inspektionskvitto.
  • För resa till Kronoberg gäller biljetten till första hållplatsen efter länsgränsen.

Första skoldagen

Så här använder du ditt kort

Förlorat kort

Glömt kortet hemma

Fel på biljetten/kortet

Vid flytt

Missbruk av biljetten/kortet

Inspektionskvitto

Praktikbiljett

Har du frågor?