Närtrafik

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i ett område där det aldrig eller sällan går någon buss. Syftet med Närtrafiken är att kunna ta sig in till närmsta samhälle för att kunna uträtta ärenden, ta del av samhällsservice eller ansluta till ordinarie kollektivtrafik. Dock är det alltid närmsta serviceort som du får åka till, inte från en serviceort till en annan. Vilka dessa är prövas utifrån din adress när du ringer in och registrerar dig första gången.  Du som bor i ett sådant område har möjlighet att göra 20 enkelresor per månad, från hemadressen till busshållplats i ett samhälle nära dig.
 

Beställning

Närtrafik beställs via telefon hos Hallandstrafikens Kundcenter: 0771-750 700, senast en timma före önskad avresetid. Tiden du får kan skilja upp till en timma från önskad restid. Du måste ringa senast kl. 22.00 på kvällen om du önskar resa tidigt morgonen därpå samt för resa mellan 16-17 ska beställningen vara gjord senast klockan 15.00.

 

Närtrafik kan beställas när: 

  • man har längre än två kilometer till någon busshållplats, räknat från bostaden.

  • hållplats finns inom två kilometer men busstur saknas inom plus/minus en timma från önskad avresetid.
     

​Resan utförs med taxi och samordnas med andra anropsstyrda resor. För att göra det enkelt för dig att beställa kommer Kundcenter att registrera dig som Närtrafikkund när du kontaktar oss första gången. 

Du kan önska resa på helgfria vardagar mellan kl. 8.00 - 17.00 (Laholms kommun kl. 8.00 - 22.00). Om det finns andra anropsstyrda resor att samplanera med, kan det innebära att du får en tid strax utanför tidigare nämnd tidsintervall. 

Resande med barn som kräver bilbarnstol, och som inte medtager egen sådan, hänvisas till ordinarie bussturer

 

Pris 

Periodbiljetter gäller inte i närtrafiken. Resan betalas med kort eller kontant direkt till föraren. Om du ska byta till buss eller tåg köper du en ny biljett.


Kungsbacka (oavsett antal zoner)
Vuxen: 25 kr 
Barn/Skolungdom: 18 kr 

Övriga kommuner 
Ordinarie pris för en (1) zon. 

För mer information och bokning av resa med Närtrafiken, ring Hallandstrafikens Kundcenter på telefon 0771-750 700.