Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Närtrafik

Allt om närtrafik

Närtrafik beställs på telefon 0771-750 700 senast en timme före önskad avresetid.

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det aldrig eller sällan går någon buss. Syftet med Närtrafiken är att du ska kunna ta dig in till närmaste samhälle för att kunna uträtta ärenden, ta del av samhällsservice eller resa vidare med ordinarie kollektivtrafik. 

Det är alltid närmsta serviceort som du får åka till - inte från en serviceort till en annan. Vilken serviceort som gäller bestäms utifrån din adress, när du ringer in och registrerar dig första gången. 

Resan utförs med taxi och samordnas med annan beställningstrafik. Med Närtrafiken har du möjlighet att göra 20 enkelresor per månad - från hemadressen till en busshållplats i ett samhälle nära dig. 

Reser du med barn som behöver bilbarnstol, så måste du ta med egen sådan.

Beställ din resa!

0771-750 700

Beställning av Närtrafik

Biljetter och priser