Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Priserna

Våra priser

I tabellen nedan ser du priserna inom Halland. Enkel- och 24-timmarsbiljetterna är billigare i appen, i biljettautomaterna och på Mitt konto. Men dyrare i kundservicebutik, hos återförsäljare och ombord på bussen. Periodbiljetter har samma pris oavsett var du köper dem.

Är du student eller ungdom har du rabatt på alla resor med oss. Läs mer under rabatterna »
Barn under sju år åker gratis tillsammans med betalande medresenär.

Använd reseplaneraren i appen för att hitta pris på just din resa. 

 

Pristabell


Om du reser med 10x24 timmar, 30- eller 365-dagarsbiljett inom Falkenbergs, Halmstads eller Varbergs kommun betalar du bara för en zon, men får giltighet inom hela kommunen. Anledningen är att respektive kommun subventionerar resandet inom den egna kommunen.

Periodbiljetter inom Varbergs kommun inkluderar giltighet i zon 853 (bland annat Ullared) i Falkenbergs kommun. 

Vill du se zonkartan?

Tryck här »

Barn 0 - 6
Ungdom 7-19
Vuxen 20+

När du reser betalar du halva kostnaden för resan med din biljett. Resten subventionerar Region Halland för att få ut samhällsnytta, som till exempel i form av bättre miljö, säkrare trafik, ökad tillgänglighet och regional utveckling.