Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Företagslösningar

Lägg mindre pengar på hållbara resor

Vi måste alla börja göra saker annorlunda – för miljön, klimatet och Hallands skull. Som företag är möjligheterna att påverka stora. Och en omställning till ett mer hållbart resande är ett av de smartaste stegen att ta. Det kan reducera klimatavtrycket rejält. Det gör ditt företag mer attraktivt, både gentemot kunder och som arbetsgivare. Det kräver minimalt med administration. Och det är dessutom inte dyrt. Tvärtom. Att resa grönt är så gott som alltid billigare än alternativen. Testa våra företagserbjudanden: tjänsteresor och personalerbjudande.

Bli företagskund

Tryck här »

Redan företagskund?

Tryck här »

Några av våra kunder