Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Förseningsersättning och reklamation

Ansök om förseningsersättning eller lämna in din reklamation

Det finns två olika formulär. Ett för att ansöka om förseningsersättning och ett för att lämna in en reklamation. För att fylla i formuläret klickar du på respektive knapp här nedanför. Du kan också gå in under respektive flik och läsa mer.

Vår handläggningstid är för närvarande minst fyra (4) veckor, men givetvis strävar vi efter att hjälpa dig så fort som möjligt. Under semesterperioden kan handläggningstiden bli längre.

OBS! Hur du ansöker om förseningsersättning beror dels på vilken biljett du rest med, dels var resan startade. Läs mer under fliken Förseningsersättning här nedanför.


Biljett köpt under kampanjperioden 15-28 november 2021
Biljett köpt under kampanjperioden 15-28 november går inte att återköpa. Läs mer under våra villkor.

 

Formulär för förseningsersättning Formulär för reklamation

Förseningsersättning

Reklamation