Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Vanliga orsaker  till trafikstörning

När det inte blev som planerat...

Ibland blir det inte som det var tänkt. Det svenska järnvägsnätet är en jätteapparat. Ändå funkar det riktigt bra. Men ibland kan det ju hända något som inte förutspåtts och då kan det var bra att veta  vad för typ av trafikstörning det gäller. Här nedan listar vi några av de vanligaste felen.

Obehöriga i spårområdet (Spårspring)

Fordonsrelaterade problem

Infrastrukturella problem

Årstidsrelaterade problem

Logotyp Region Halland