Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Vanliga orsaker  till trafikstörning

När det inte blev som planerat...

Ibland blir det inte som det var tänkt. Det svenska järnvägsnätet är en jätteapparat. Andå funkar det riktigt bra. Men ibland kan det ju ändå hända något som inte förutspåtts och då kan det var bra att veta  vad för typ av trafikstörning det gäller. Här nedan listar vi några av de vanligaste felen.

Obehöriga i spårområdet (Spårspring)

Fordonsrelaterade problem

Infrastrukturella problem

Årstidsrelaterade problem