Vid kontroll ska du kunna visa upp ett giltigt färdbevis (biljett). Hallandstrafiken eller våra kontrollanter har rätt att kontrollera att du har ett giltigt färdbevis. Den som inte kan visa upp ett giltigt färdbevis vid kontroll ska enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik erlägga en tilläggsavgift.