Vid kontroll ska du kunna visa upp en giltig biljett. Hallandstrafiken eller våra kontrollanter har rätt att kontrollera att du har en giltig biljett. Den som inte kan visa upp en giltig biljett vid kontroll ska enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik erlägga en tilläggsavgift.