Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Sjukresor

Allt om sjukresor

Sjukresa finns för dig som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker sjukresa, men resan utförs av personbil eller rullstolsbuss.

Måndag - fredag kl. 8.00 - 16.00 kan du beställa resa till planerade vårdbesök. Under övriga tider på dygnet kan du endast beställa akuta resor till vårdenhet eller hemresor från vårdbesök.

Du beställer dina sjukresor hos Resam på telefon 0771 - 91 00 90

Munskydd rekommenderas

På grund av hög smitta i samhället av flera olika luftvägsinfektioner rekommenderar vi utifrån omtanke om er själva och era medresenärer att använda munskydd när ni reser med serviceresor.

Vi tillhandahåller inga munskydd i bilarna utan det är eget ansvar och initiativ som gäller.

Observera att detta är en rekommendation och inte något tvång, samma rekommendation gäller även för våra förare som utför resorna.

Beställ din sjukresa

0771 - 91 00 90

Frågor du ska besvara vid bokning

För att säkerställa att vi bokar resan för rätt person behöver vi inledningsvis veta fullständigt personnummer. Därefter ställer vi följande frågor:

  • Från vilken adress ska du åka? 
  • Till vilken adress? (I vilken kommun?) 
  • Vilken tid vill du åka / vilken tid behöver du vara framme? 
  • Vilken dag vill du resa? 
  • Har du sällskap med dig? 
  • Har du något gånghjälpmedel med dig? 
  • Behöver du någon hjälp av taxichauffören? 
  • Vill du beställa en återresa?

OBS! Tänk på att ha din egenavgift redo vid avfärd.


Mer information om sjukresor

Besök 1177.se eller ring Region Halland på telefon 010-47 61 950.