Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Skolskjuts

För dig som reser med skolskjuts


Kommunen beslutar

Det är din kommun som bestämmer vem som har rätt till skolskjuts. Om du vill få din rätt till skolskjuts prövad eller har synpunkter på det beslut du fått vänder du dig dit. Varje kommun har egna regelverk som styr – din kommuns skolskjutsregler och kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida:

Hallandstrafiken utför

Hallandstrafiken har fått uppdraget av Hallands kommuner att sköta själva utförandet av skolskjutsen. Anledningen är att det går att hitta en samverkan med annan trafik så att samhällets resurser tas tillvara på bästa sätt. 

Skoltrafik är en basservice från samhället för att elever ska kunna ta sig till skolan och uppfylla sin skolplikt. Denna tjänst ska utföras på ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt. 

Från det att Hallandstrafiken får in en beviljad ansökan tar det högst 3 veckor innan eleven kan börja åka med sin skolskjuts. Men det kan ta kortare tid om eleven lätt kan planeras in på den allmänna kollektivtrafiken eller på en befintlig skolskjutstur. 

För att kunna utföra trafiken på ett kostnadseffektivt sätt finns det olika skolskjutshållplatser/uppsamlingsplatser som eleven får ta sig till. Det är olika hur långt man har till dessa. Det varierar också hur länge man får åka till skolan. Detta kan upplevas som orättvist men skolskjutsen är en basservice som ska räcka till för många uppdrag.

 

     

 

Så här funkar det

När vi på Hallandstrafiken får in ett beslut om skolskjuts tittar vi på vilket som är det mest lämpliga färdmedlet för just den eleven. 

Skolskjuts Buss

Skolskjuts Personbil (Taxi)

Skolskjuts Kungsbacka

Kvarglömda saker på skolbuss