Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Fritidsbiljetten

Biljetten för dig som vill resa utanför skoltiden

Fritidsbiljetten är en tilläggsbiljett för dig som vill resa kollektivt utanför tiden för din vanliga skolbiljett. Från i år gäller den även på Öresundståget, vilket betyder att du kan resa med all vår trafik efter plugget. Bra va?

Så här funkar fritidsbiljetten

  • Biljetten gäller för dig som är under 20 år. 
  • Du kan resa fritt i hela Halland på skoldagar och studiedagar mellan kl. 15.00-04.00, samt dygnet runt under lov- och helgdagar under terminen.
  • Biljetten köps antingen som höst- eller vårterminsbiljett. 
  • Höstterminen gäller från terminens första dag, till och med trettonhelgen i januari.
  • Vårterminen gäller från jullovets första dag till terminens sista skoldag.