Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Fritidsbiljetten

Biljetten för dig som vill resa utanför skoltiden

Fritidsbiljetten är en biljett för dig som vill resa kollektivt utanför tiden för din vanliga skolbiljett. Den gäller även på Öresundståget, vilket betyder att du kan resa med all vår trafik efter plugget.

Höstterminen 2022 är Fritidsbiljeten giltig från 15 augusti och kostar 692 kr.

Så här funkar fritidsbiljetten

  • Biljetten gäller för dig som är under 20 år. 
  • Du kan resa fritt i hela Halland på skoldagar och studiedagar mellan kl. 15.00-04.00, dygnet runt lördagar och söndagar, samt dygnet runt under lov- och helgdagar under terminen.
  • Biljetten köps antingen som höst- eller vårterminsbiljett. 
  • Höstterminen gäller från terminens första dag, till och med trettonhelgen i januari.
  • Vårterminen gäller från jullovets första dag till terminens sista skoldag.  

Tänk på att du måste registrera dig på Mitt konto
för att ta del av Tappa bort-garanti.

Mitt konto »