Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Tillgänglighet på våra bussar och tåg

För att resan ska fungera

I de större städerna har en stor del av våra hållplatser byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar, vilket också gynnar alla våra resenärer. Vi arbetar också tillsammans med kommuner och andra väghållare med att öka tillgängligheten till och från hållplatser och resecentra. Ska det vara attraktivt att åka kollektivt måste hela resan fungera.

Förarens ansvar

Information under resans gång

På- och avstigning

Rullstol eller rullator

Ledar-, service- och signalhund

Allergi eller överkänslighet

Logotyp Region Halland