Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Våra resevillkor

Allmänna resevillkor

Dessa allmänna villkor version 2020:2 uppdaterades 2020-12-13. Mellan den 15 - 28 november gäller särskilda villkor under kampanjperioden. Läs mer om kampanjen här »

Hallandstrafiken AB, organisationsnummer 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

1. Villkorens tillämplighet

2. Hallandstrafikens definitioner

3. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

4. Användning av Hallandstrafikens Kundapp och Mitt Konto 

5. Resa med Biljett kopplat till Hallandstrafikens Plastkort

6. Resa med pappersbiljett

7. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

8. Allmänna föreskrifter för Resan

9. Särskild service till personer med funktionsvariation

10. Återköp och ångerrätt

11. Ersättning vid försening

12. Hallandstrafikens ansvar och ansvarsbegränsningar

13. Övrigt

14. Tvist och tillämplig lag

15. Kontaktuppgifter