Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Vi på Hallandstrafiken

Vi på Hallandstrafiken

Vi på Hallandstrafiken arrangerar nästan 50 000 resor i Halland varje dag. Och våra trafikföretag, som vi har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil i vår regi. Detta inkluderar busstrafik, Öresundstågen, Pågatågen, Västtågen och Krösatågen.

På vårt huvudkontor i Falkenberg och i våra kundservicebutiker har vi ca 90 medarbetare. De arbetar med planering och utveckling av buss- och tågtrafik samt serviceresor, miljöarbete, IT-lösningar, information och marknadsföring för kollektivtrafiken i Halland. Hallandstrafiken är dessutom bokningscentral för länets sjukresor och färdtjänstresor i Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Hyltes kommuner.

Huvudkontoret är indelat i sex avdelningar – Trafik, Ekonomi, IT, Beställningscentralen, Försäljning och Marknad. Utöver avdelningarna har vi ett VD-kansli bestående av HR-chef, kundstrateg, chefsstrateg och vår VD Andreas Almquist.
 

Ägare och styrelse

Företagsledning

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikplan

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport

Månadsrapport