Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Vi på Hallandstrafiken

Vi på Hallandstrafiken

Vi på Hallandstrafiken arrangerar nästan 50 000 resor i Halland varje dag. Och våra trafikföretag, som vi har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil i vår regi. Detta inkluderar busstrafik, Öresundstågen, Pågatågen, Västtågen och Krösatågen.

På vårt kontor i Falkenberg arbetar vi med planering och utveckling av buss- och tågtrafik samt serviceresor, miljöarbete, IT-lösningar, information och kommunikation för kollektivtrafiken i Halland. Hallandstrafiken är dessutom bokningscentral för länets sjukresor och färdtjänstresor i Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Hyltes kommuner.

Hallandstrafiken är en förvaltning inom Region Halland och består av förvaltningschef Andreas Almquist, ledningsstöd och de fyra avdelningarna Trafik, Beställningscentral, Försäljning och Kommunikation.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Kollektivtrafikplan

Årsredovisning och Hållbarhetsrapport

Månadsrapport