Du som fått en tilläggsavgift utställd av Hallandstrafiken har rätt att överklaga den.

Överklagan ska vara Hallandstrafiken tillhanda inom tio dagar efter att avgiften blivit utställd.

Detta gör du genom att maila överklagan till kontrollavgift@hlt.se. I överklagan ska du ha med:

  • ärendenummer (fem siffror, inleds med 0)
  • namn
  • personnummer
  • vad som inträffat
  • anledningen till överklagan

 

 

Öresundståg och Pågatåg kan tågvärdarna samt den av Skånetrafiken utsedda operatören ställa ut en tilläggsavgift. Vid överklagan av denna ska du, inom tio dagar fylla i formuläret på: skanetrafiken.se/kontrollavgift