{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"reseplaneraren"}

innebär att hela resan omfattas av förseningsersättning