innebär att hela resan omfattas av förseningsersättning