Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Vår trafik

Tjänster och trafikföretag

De tjänster Hallandstrafiken erbjuder är busstrafik (linjetrafik och skolskjuts), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen) och serviceresor (färdtjänst, närtrafik, sjukresor och beställningstrafik). 

Vi på Hallandstrafiken kör inte själv några bussar eller tåg, utan det gör våra trafikföretag. Vilka det är kan du läsa här nedanför. 

Stads- och regionbusstrafik (s.k. huvudlinjer*)

Skol- och regionbusstrafik (övriga linjer*)

Tågtrafik

Serviceresor

Logotyp Region Halland