Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Serviceresor

Vilken serviceresa ska du göra?

Serviceresor innefattar färdtjänst, sjukresor, beställningstrafik och närtrafik. Det kan vara svårt att veta skillanden mellan de olika färdsätten, därför försöker vi klargöra det här nedanför.

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. Du måste ansöka för att få rätt till färdtjänst.

Sjukresor är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandlingar och tandläkare. Vårdpersonalen gör bedömning om det finns skäl för resa med sjukresefordonen.

Beställningstrafik/anropsstyrd trafik är de turer som finns i tidtabellen och som måste beställas. De är märkta med B i tidtabellen, och med en telefonlur i vår Reseplanerare.

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det aldrig eller sällan går någon buss. Syftet med Närtrafiken är att du ska kunna ta dig in till närmaste samhälle för att kunna uträtta ärenden, ta del av samhällsservice eller resa vidare med ordinarie kollektivtrafik. 

Trevlig resa!