Vad söker du?

SMHI har lagt en gul vädervarning för hårda vindar, under fredagen i stora delar av Halland. Så här bedöms fredagens kollektivtrafik påverkas:

Krösatåg: Inställda tåg Halmstad-Värnamo-Halmstad mellan kl. 04-16, när Trafikverket stänger järnvägen. Buss ersätter från starthållplats på tågets avgångstid.

Västtåg: Inställda Västtåg Varberg-Borås-Varberg under hela fredagen, när Trafikverket stänger järnvägen. Buss ersätter från starthållplats på tågets avgångstid.

Öresundståg: Ingen påverkan i nuläget.

Pågatåg:  Ingen påverkan i nuläget.

Stads- och regionbussarna i Halland:  Ingen eller bara liten påverkan i nuläget. 

Uppdaterad torsdag 22 februari kl. 22:12.

Visa all trafikinfo
chat_bubble
Chatta med oss!
close

Serviceresor

Vilken serviceresa ska du göra?

Serviceresor innefattar färdtjänst, sjukresor, beställningstrafik och närtrafik. Det kan vara svårt att veta skillanden mellan de olika färdsätten, därför försöker vi klargöra det här nedanför.

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. Du måste ansöka för att få rätt till färdtjänst.

Sjukresor är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandlingar och tandläkare. Vårdpersonalen gör bedömning om det finns skäl för resa med sjukresefordonen.

Beställningstrafik/anropsstyrd trafik är de turer som finns i tidtabellen och som måste beställas. De är märkta med B i tidtabellen, och med en telefonlur i vår Reseplanerare.

Närtrafiken är ett komplement till den ordinarie busstrafiken i områden där det aldrig eller sällan går någon buss. Syftet med Närtrafiken är att du ska kunna ta dig in till närmaste samhälle för att kunna uträtta ärenden, ta del av samhällsservice eller resa vidare med ordinarie kollektivtrafik. 

Trevlig resa!

Logotyp Region Halland