Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Biljetter och priser

Biljetter och priser

I menyn till höger hittar du våra biljetter och priser. Vi har fyra biljetter - enkel, 24 timmar, 30 dagar och 365 dagar. Vilken biljett du ska ha beror på hur ofta du reser. 

Förutom dessa fyra biljetter har vi även några specialbiljetter, som exempelvis Sommarbiljetten och Fritidsbiljetten.

Växla in din reskassa

Har du reskassa kvar på ditt gamla resekort kan du enkelt växla in den och köpa biljetter med i vårt nya biljettsystemet.

Tryck här »