Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Biljetter och priser

Vårt nya sortiment består av fem biljetter (plus några specialbiljetter för skolungdomar och seniorer). Vilken biljett du ska ha, beror på hur ofta du reser.

Vårt nya sortiment hittar du än så länge i vår nya app.
Reser du på det gamla resekortet gäller det gamla sortimentet.