Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Zonerna

Våra zoner

Nedan gäller för resor med vårt nya sortiment, som än så länge enbart finns i appen. (Reser du med det gamla resekortet, gäller de gamla reglerna.)

Vi har delat upp Halland i 27 zoner. Ju fler zoner du passerar desto mer kostar din biljett – upp till en viss gräns:

  • Gränsen går vid 19 zoner för Enkel och 24 timmar.
  • Gränsen går vid elva zoner för 10x24 timmar, 30 dagar och 365 dagar.