Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Resor utanför Halland

När du reser utanför Halland

Nedan gäller om du reser med vårt nya sortiment, som än så länge enbart finns i appen. (Reser du med det gamla resekortet, gäller de gamla reglerna.)

Skåne, Kronoberg, Jönköping och Kalmar

Göteborg/Västra Götaland

Kvitto med på resan

Resplus