Fortsatta tekniska störningar som påverkar serviceresor till söndag kväll

UPPDATERING onsdag kl: 16:30:
Inget nytt! De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik ligger kvar till på söndag kväll. Störningen påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjuts med taxi. Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

29 december 2022 | Nyheter

Region Halland välkomnar Hallandstrafiken

Vid årsskiftet övergår Hallandstrafiken till att bli en förvaltning inom Region Halland. Arbetet inför vår övergång till Region Halland har pågått sedan våren 2022 med olika förberedelser.

Efter årsskiftet kommer Hallandstrafiken drivas som en förvaltning inom området Regional utveckling, med en driftsnämnd organiserad under Regionstyrelsen. Fram till 1 januari 2023 har vi varit ett helägt bolag till Region Halland. 

Kollektivtrafiken har stor betydelse för den regionala utvecklingen

Kollektivtrafiken är betydelsefull för hela regionen och ett viktigt verktyg i samhällsutvecklingen. Den har stor betydelse för invånarnas möjlighet att resa, både privat och i arbetssituationer. När Hallandstrafiken övergår till att bli en förvaltning skapas ett ännu starkare band mellan kollektivtrafik och samhällsplanering och andra viktiga samhällsfunktioner. 

Kollektivtrafikfrågorna kan då hanteras strategiskt tillsammans med andra övergripande regionala utvecklingsfrågor, bland annat när det gäller att bidra till en grön omställning. 

Bakgrund

  • Hallandstrafiken AB bildades 1983 av dåvarande landsting (numera Region Halland) tillsammans med länets kommuner. De flesta län i Sverige gjorde som Halland och organiserade trafiken i ett aktiebolag. Bolaget ägdes till hälften av länet och till hälften av kommunerna. 
     
  • 2012 kom lagen om kollektivtrafik. Då inrättades regionala kollektivtrafikmyndigheter. Lagstiftningen innebar att kollektivtrafikmyndigheter (såsom myndighetsutövare) inte fick organiseras som aktiebolag. Lagen tillät däremot att regionerna överlämnade rätten att ingå avtal om trafik till ett aktiebolag, så som det är i Halland idag. Färdtjänsten kunde på grund av myndighetsutövningen inte vara kvar i Hallandstrafiken AB, utan flyttades till förvaltningen för Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH). 2012 tog Region Halland över hela ägandet av Hallandstrafiken AB. 
     
  • Regionfullmäktige tog i mars 2022 beslut om att Hallandstrafiken AB ska övergå till Region Halland och ledas som en förvaltning inom Regional utveckling med en politisk nämnd, likt övriga verksamheter.