Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Nyheter

29 november 2023 | Nyheter

Nu utökar vi tåg- och busstrafiken

Söndagen den 10 december 2023 byter vi tidtabell och i år satsar vi stort genom att utöka många tåg- och busslinjer. Bland annat utökas resmöjligheterna med tågtrafiken och busstrafiken utökas med extra kvälls- och natturer.

Alla resor finns redan nu sökbara i Hallandstrafikens app och i reseplaneraren på hemsidan. Tänk på att söka om din resa för att vara säker på att du får fram aktuella tider. Här nedan kan du läsa om de största förändringarna som kommer ske i samband med tidtabellskiftet.

Tåg

Öresundståg

Hallandstrafiken ser ett ökat resande med Öresundstågen och stärker kapaciteten dagtid i Halland. Tack vare infrastruktursatsningarna på Västkustbanan kommer restider till och från Skåne att minska. Det nya dubbelspåret mellan Maria och Ängelholm innebär en restidsförkortning på cirka 17 minuter på sträckan Halmstad – Helsingborg jämfört med 2023.

Förändringar på Öresundståg:

 • Nya avgångar natt mot lördag och söndag. Från Göteborg 00.40 med ankomst Halmstad 2.04, samt från Halmstad 23.56 med ankomst Göteborg 01.20.
 • Förlängning av ett Öresundståg från Helsingborg till Halmstad under kvällstid. Tack vare detta går det tåg varje timme mellan Malmö – Halmstad mellan 05.00 och 23.00.
 • Ny avgång från Göteborg på vardagar med avgång 04.40. Vidare skapas även tidigare förbindelse från norra Halland till Malmö/Köpenhamn med ankomst Malmö före 08.00.
 • Mindre justeringar i helgtrafiken för att skapa ett mer enhetligt upplägg för dig som åker både norr- och söderut.

 

Västtågen (Varberg - Göteborg)

För att möta det ökade resandet längs med Västkustbanan kommer tre nya avgångar per vardag och riktning tillsättas mellan Varberg och Göteborg. Detta innebär en utökning från dagens fyra turer per vardag och riktning till totalt sju. De nya turerna innebär förbättrade resmöjligheter i norra Halland inkluderat resor till och från Åsa station.

 • Ny avgång Göteborg 06.55 – Åsa 07.24 – Varberg 07.46
 • Ny avgång Göteborg 09.10 – Åsa 09.39 – Varberg 09.56
 • Ny avgång Göteborg 20.10 – Åsa 20.39 – Varberg 20.56
 • Ny avgång Varberg 05.38 – Åsa 05.56 – Göteborg 06.25
 • Ny avgång Varberg 10.13 – Åsa 10.31 – Göteborg 11.00
 • Ny avgång Varberg 17.48 – Åsa 18.06 – Göteborg 18.35

 

Västtågen (Varberg - Borås)

Även på Viskadalsbanan, som går mellan Varberg och Borås, kommer tågtrafiken att utökas så att det skapas avgångar varannan timme i lågtrafik och på helger.

 • Ny avgång från Varberg 12:40, måndag till fredag
 • Ny avgång från Varberg 10:40, söndag
 • Ny avgång från Borås 14:00, söndag till fredag

 

Buss

Kungsbacka

 • Stadsbusslinjenätet i Kungsbacka utökas med ytterligare en elbuss, linje 5, vilket planeras tas i drift augusti 2024.
 • Linje 3 kommer bli dubbelriktad och har samma körväg i båda riktningarna inkluderat en ny körväg inom Badhuset.

 

Varberg

 • Varberg kommer få utökad stadstrafik med bland annat fler kvälls- och natturer på linje 1 och 2.
 • Linje 1 i Träslövsläge får ny körväg, vilket innebär att det blir enklare och tydligare samt en snabbare resväg in till stan. De delar av Träslövsläge som blir utan linje 1 kommer trafikeras av regionbuss 653.
 • Varberg får även en utökning med fler turer på linjerna 615, 651 och 652.

 

Öppna kartan som PDF. 

Här ovan visas hur linje 1 och 653 kommer köra från 10 december 2023 och framåt. Linjekartan för Varbergs stadstrafik hittar du här. 

 

Falkenberg

 • I Falkenberg utökas stadstrafiken och linje 2 får bland annat bättre kvällstrafik.
 • Linje 509 får en ny tur från centrum kl. 15.00 för att möta upp behovet för både Grimsholmen och Boberg så väl som sträckan mellan Boberg och Eftra.
 • Linje 557 får en något avkortad körsträcka och kommer vända i Köinge.
 • Falkenberg får även en utökning med fler turer på linjerna 2, 555 och 556.

 

Halmstad

 • För att matcha Öresundstågets tider kommer stadsbusstrafikens tider att utökas på linjerna 1-6.
 • Linje 2 får en något förändrad körväg i riktning mot sjukhuset för att korta ned restiderna. Bussen kommer inte att passera hållplatserna Fogdegatan eller Lassarettsvägen, dock kommer dessa hållplatser trafikeras av linje 15 som förut.
 • Fler turer på linjerna 324, 350 och 351.

 

Laholm

 • För att matcha Öresundståget kommer tiderna för linje 1 att justeras.
 • Regionbusstrafiken justeras och får nya tider, bland annat som en följd av nya tågtider.
 • Kundservicebutiken stänger vid årsskiftet. Ny biljettautomat finns vid hållplats Laholm bussterminal. 

 

Hylte

 • Hylte får en utökning med fler turer på regionbuss 401.

Logotyp Region Halland