Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Serviceresor och Corona

Serviceresor och Corona

Från och med den 25 oktober kommer du som reser med färdtjänst eller skolskjuts kunna samåka fullt ut, likt hur det var innan pandemins start.

Reser du med sjukresor kommer en viss utglesning ske, med max två personer i en personbil och fyra personer i ett specialfordon.

Våra förare kommer fortsätta att använda munskydd under transporten och du som resenär ska fortsatt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symptom på sjukdom.