Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Serviceresor och Corona

Serviceresor och Corona

För oss är det viktigt att du som måste resa kan göra det på ett tryggt sätt. Här nedanför kan du läsa om vad vi gör för att skapa tryggare resor, om viktiga råd samt om hur din resa med oss kan påverkas. 

Där här gör Hallandstrafiken:

Viktiga råd till dig som reser:

Så här påverkas din resa med oss:

Onlinebokning och självservice: