Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Onlineansökan Förseningsersättning

Onlineansökan gäller för dig som har rest på något av följande sätt:

  • Förköpt enkelbiljett/mobilbiljett då resan startade i Halland
  • Periodkort köpt av Hallandstrafiken oavsett var resan startade

Har du drabbats av försening och har en Resplus biljett, gör du din ansökan om ersättning via länken nedan:
Förseningsersättning Resplus  »

Har du drabbats av försening i Danmark hänvisar vi dig till DSB förseningsersättning »

För närvarande ligger handläggningstiden på cirka 4 veckor.