{"selregion"=>"0", "inpPointFr"=>" Varberg Station (Bussterm)", "inpPointTo"=>" Varberg Håstensskolan Äckregården", "inpTime"=>"13:15", "inpDate"=>"2017-07-25", "inpPointFr_ajax"=>"Varberg Station (Bussterm)|6700|0", "inpPointTo_ajax"=>"Varberg Håstensskolan Äckregården|6599|0", "cmdAction"=>"search", "SupportsScript"=>"True", "Language"=>"sv", "Source"=>"startpage", "TNSource"=>"HALLAND", "selRegionFr"=>"", "controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"reseplaneraren"}

innebär att hela resan omfattas av förseningsersättning