{"selregion"=>"0", "inpPointFr"=>"", "inpPointTo"=>"", "inpTime"=>"10:38", "inpDate"=>"2017-06-09", "inpPointFr_ajax"=>"", "inpPointTo_ajax"=>"", "cmdAction"=>"search", "SupportsScript"=>"True", "Language"=>"sv", "Source"=>"startpage", "TNSource"=>"ELMERSYD", "selRegionFr"=>"-1", "controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"reseplaneraren"}

innebär att hela resan omfattas av förseningsersättning